Czech cities
Foreign cities

Stredoeurópske fórum

Štefánikova 33

Občianske združenie Projekt Fórum organizuje už desať rokov, vždy na výročie Novembra ’89 Stredoeurópske fórum, na ktorom sa stretávajú najpodnetnejší intelektuáli Východu a Západu. Spravuje aj knižné vydavateľstvo SALON) a internetový portál s rovnakým menom, ktorý prináša texty (často hostí Stredoeurópskeho fóra) publikované v najvýznamnejších printových a internetových periodikách sveta.