Czech cities
Foreign cities

Kostol Cyrila a Metoda

Puškinova 3

Najmenší rímsko-katolícky funkcionalistický chrám v hlavnom meste bol postavený v roku 1936. Jeho skrytá poloha umožňovala stretávanie študentov pred rokom 1989. Aj dnes je živým centrom náboženskej obrody a miestom každodenných stretnutí veriacich z celej Bratislavy. Jeho skromný interiér je príjemnou kulisou k stretnutiam ľudí navzájom, ako aj jednotlivých veriacich s Bohom.