Česká města
Zahraniční města

Бърненски разкази

„Бърненски разкази“ се появяват през 2007 г. По признанието на автора им Иржи Кратохвил „Историите […] се разполагат в седем бърненски десетилетия, някои от тях са още от времето на немската окупация, част от тях – в четирите десетилетия на комунизма, а повечето са от нашата съвременност. Най-голямата част от бърненските разкази написах след 1990 г.“ Писателят не се съмнява, че добрата литература е тази, която продължава да ни разказва истории. Затова в „Бърненски разкази“ откриваме неочаквани развръзки, трагикомични сюжети и герои, невероятни и нерядко гротескни скокове в пространството и времето, както и добронамерено пародиране на техниките на постмодерното писане.

 

Превод: Добромир Григоров
Издателство: СОНМ
Година на издаване: 2016