Česká města
Zahraniční města

доц. д-р Васил Хаджиилиев, Яна Ленова-Димитрова

доц. д-р Васил Хаджиилиев - пътешественик и писател; председател на Съюза на учените в гр. Стара Загора и преподавател в Тракийски университет

Яна Ленова-Димитрова – организатор в Къща музей „Гео Милев“; обикновен мечтател