Česká města
Zahraniční města

Краят на парите

„Краят на парите“ събира четири пиеси на известния швейцарски драматург Урс Видмер, сочен за наследник на Фридрих Дюренмат и Макс Фриш. Тези творби дават ясна представа за стила на автора, за специфичния му подход с много ирония да очертае много от актуалните проблеми на съвременното общество, в което е трудно хората да се разбират, защото онова, което ги ръководи е само мисълта за финансовото им състояние.

 

Превод: Владко Мурдаров
Издателство: Black Flamingo Publishing
Година на издаване: 2017