Česká města
Zahraniční města

DOORZ, predajňa hudobnín

Národná 3

Obchod nájdete na Národnej ulici číslo 3, schovaný v suteréne. A nájdete v ňom skoro všetko, čo s hudbou súvisí priamo či nepriamo. V stálici medzi obchodmi s hudbou a inými médiami od viac ako 180 000 interpretov, v ktorom prekvapivo nájdete aj modelárske potreby, budete počas Noci literatúry počuť melódiu literatúry.