Česká města
Zahraniční města

Konzervatórium v Žiline

J.M. Hurbana 48

História hudobného vzdelávania v Žiline siaha až do roku 1927, od roku 1954 funguje Konzervatórium ako samostatná škola v priestoroch barokovej budovy františkánskeho kláštora. Náš čitateľ vás bude čakať v skúšobni Big Bandu, kde sa inokedy konajú obhajoby študentov šiesteho ročníka a riaditeľ konzervatória tam učí fagot.