Česká města
Zahraniční města

Osem hôr

Román je podľa slov autora o dvoch priateľoch a jednej hore... Najskôr sú to chlapci, neskôr dospelí a navyše celkom odlišní muži. Príbeh opisuje dlhý časový oblúk ich priateľstva ako dobrodružnú cestu zloženú z útekov a pokusov o návrat k ustavičnému hľadaniu cesty k sebapoznaniu.