Česká města
Zahraniční města

Galéria Willi Bay

Štúrova 57

Poznáte ten kuriózny výklad na námestí so starožitnými detskými hračkami? Presne ten, z ktorého často znie dobrá bluesová muzika. Ak ste sa ešte nikdy neodvážili vstúpiť, teraz máte skvelú príležitosť. Prijmite naše pozvanie do magického sveta jedinečnej galérie diel architekta a maliara krajiniek a zátiší Williho Baya, ktorý časť života prežil aj v Modre.