Česká města
Zahraniční města

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská 4

Dvojpodlažná budova Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva bola pôvodne postavená ako jezuitský kláštor v barokovo-klasicistickom slohu. V roku 1777 prešiel kláštor do rúk františkánom, ktorí tu zriadili gymnázium. Budova bola v tom čase úplne vyrabovaná a poškodená. Po finančnej podpore od Márie Terézie sa dostaval komplex s dvoma záhradami, veľkým dvorom a troma rybníkmi s lipami. Po zrušení františkánskeho kláštora a gymnázia v 1787 ostala budova opustená. V ďalšom storočí boli v jej priestoroch kancelárie likavsko-hrádockého panstva, neskôr župný súd.

V niekdajšej kláštornej kaplnke v 1832 – 1835 a 1840 – 1843 pôsobilo prvé slovenské ochotnícke divadlo pod vedením G. F. Belopotockého. Kláštorná záhrada bola jediným parkom v meste a dejiskom viacerých významných udalostí. V marci 1848 sa v parku zišlo ľudové zhromaždenie, na ktorom mal M. M. Hodža prejav o právach slovenského národa. Od roku 1876 tu sídlil okresný súd, daňový úrad a neskôr aj sirotský úrad. V roku 1890 na rozsiahlom priestranstve usporiadalo mesto Priemyselnú výstavu. Na kláštornom pozemku bola v roku 1905 postavená meštianska škola, štátna opatrovňa a ľudová škola.

V 20. storočí budova slúžila pre potreby okresného súdu aj s väzením. V roku 1949 – 1950 sa do budovy presťahovali zbierky Múzea slovenského krasu, ktorého majetkom sa stala v roku 1955. Táto inštitúcia v nej pod názvom Slovesné múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva sídli dodnes. 23. marca 1963 bola budova bývalého kláštora vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Najrozsiahlejšia rekonštrukcia sa realizovala v období 2011 – 2014.