Česká města
Zahraniční města

Výstup na rozhlednu s výkladem

Rozhledna Vodojem Kostelíček Strážná hora
Třebíč

Výstup na rozhlednu a výkladem o historii úpravy vody v Třebíči. Nad městem u Kostelíčka na Strážné hoře stojí od roku 1940 Vodojem Kostelíček Třebíč. Tato stavba sloužila k zásobování města pitnou vodou až do 70. let minulého století. V současnosti návštěva objektu umožní nejen atraktivní pohled na město a všechny jeho památky, ale také krátké nahlédnutí do historie i současnosti třebíčského vodárenství formou audiovizuální projekce. Provází Marta Bojková