Česká města
Zahraniční města

Vůle

Je válka. Okupované Antverpy ovládá násilí a nedůvěra. Wilfried Wils se považuje za začínajícího básníka, ale zároveň se musí živit jako pomocný policejní strážník. Kamarád Luďa se spíš ze ztřeštěnosti než z rozumu angažuje v odboji a ilegalitě, zatímco Wilfriedův umělecký mentor je zarputilým antisemitou. Wilfried ve snaze o přežití opatrně lavíruje mezi těmito dvěma světy. Po letech vypráví svůj příběh pravnukovi a ukazuje, že nikdo nejsme bez viny.