Česká města
Zahraniční města

Život tak krátký na lásku tak dlouhou

Přesto, že nepostrádá napětí, není tento román thriller. Není ani románem o velké lásce, jak by mohl napovídat titul (převzatý z posledního verše sonetu Luíse de Camões), povzdech pastýře Jákoba, který doufal, že službou u Labana získá krásnou Rachel. Příběhy nenaplněných lásek a nedožitých životů přízračných postav poukazují na sepětí mezi láskou a smrtí, a souzní tedy s básníky manýrismu a vědomím toho, že „na život není léku“. Román založený na technice paradoxu, v němž nic není, jak vypadá, zkoumá možnosti a hranice prózy. Pod maskami se v knize skrývá, prosycena humorem, ironií a sebeironií, výpověď zralého autora, jehož fantazie nezapře někdejší vztah k surrealismu, a který se prostřednictvím psaní „snaží pochopit, co nechápe“.  

 

překlad: Marie Havlíková

nakladatelství Smršť 2016


Noc literatury - veřejná čtení evropské literatury v překladu na atraktivních, běžně nedostupných místech. Během jednoho večera je zajímavými osobnostmi představena řada úryvků, publikum si samo může vybrat, kam a co půjde poslouchat.

 

Letošního ročníku se zúčastní přes 70 českých a evropských měst, pod jejichž názvy najdete bližší informace.

 

Web je průběžně doplňován a aktualizován, sledujte novinky!